The Performance Matrix
MOVEMENT EFFICIENCY FOR A LIFETIME

Rudi van Houts

26th January 2015

 

Rudi van Houts

Nederlands kampioen (2x) en deelnemer Olympische Spelen (2x) werd onlangs getest en getraind door O-Sommet

 

Graag delen wij zijn ervaringen met jullie.

 

"Op de Bikemotion in Utrecht kwam ik met Richard Spierings in gesprek waarbij hij me uitnodigde om een test te komen doen. O-sommet heeft voor allerlei sporten specifieke testen om te kijken waar de zwakke punten liggen, bij mij ging het dus om een test specifiek op het fietsen gericht. Hierbij kwamen een aantal punten naar boven waarop ik nog wat verbetering moet kunnen halen. 

 

Nu ben ik vanaf November bij O-Sommet Waalre aan het trainen en het bevalt me erg goed. Het sterke punt is de begeleiding, ik heb gekozen voor de één op één trainingen. Het voordeel hierbij is dat elk klein foutje in de houding tijdens de oefeningen gezien wordt en gecorrigeerd. Daarnaast zijn ze ook heel innovatief en is iedere training weer anders. Ik heb nu ook echt het gevoel dat ik de kracht en stabiliteit trainingen naar de fiets kan vertalen. M'n houding is stabieler en ik weet beter waar ik op moet letten. Nu alleen nog even afwachten of het ook tot betere resultaten in de wedstrijden gaat leiden.

 

Groeten, Rud

 

Dutch champion (2x) and participant Olympics (2x) was recently tested and trained by O Sommet

 

We would like to share his experiences with you.

 

"On the Bike Motion Utrecht I talked with Richard Spierings and he invited me to come do a Cycling Matrix test. O sommet uses The Performance Matrix sports specific movement tests to see whee my weak links are, it was therefore a test specifically focused on cycling. The test identified movement faults and areas to work on

 

I have been training since November with O Sommet and it suits me very well. The strong point is the guidance, I chose the one on one training. The advantage is that every little mistake is seen and corrected at attention during the exercises. They are also quite innovative and every workout is different. I now really feel that I have the strength and stability training can translate to the bike. My attitude is more stable and I know better what to look at . Now just wait and see whether it will lead to better results in competitions.

 

Regards, Rud

 

Join the TPM PRO network
Watch the Video & Find out More
Join the TPM ACTIVE network